Partneriai

  • Bendradarbiaujame su Anglijos įmone Navigate IP (registruota Oksforde), teikiančia patentų analizės, valdymo ir komercializavimo paslaugas. Įmonės steigėja N. Barmutė turi virš 10 metų intelektinės nuosavybės vadybos patirties Lietuvos ir Anglijos biotechnologinių tyrimų įmonėse bei Liverpulio universitete. Navigate IP padeda tyrimų bendrovėms įvertinti jų išradimus bei sukurti strategiją jų apsaugai ir patentų komercializavimui (galite kreiptis dėl tarptautinių verslo partnerių paieškos). Įmonė taip pat atlieka profesionalius patentų ir mokslinių straipsnių vertimus į anglų kalbą. Įmonės tinklapis: www.NavigateIP.eu

 

  •  Kazimiero SimonavičKazimiero Simonavičiau Universitetasiaus Universiteto veikla skirta Lietuvos visuomenės moksliajai lyderystei ir konkurencingumui didinti, kuriant naujas žinias, inovacijas, diegiant darniosios plėtros principus gyvenime, kultūroje, technologijose, socialiniuose santykiuose, politikoje ir kitose srityse.