Mokesčių lengvatos patentuojančioms įmonėms

Seimas pritarė lengvatiniam 5 proc. pelno mokesčio tarifui įmonėms, investuojančioms į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą (MTEP).

Lengvatinis pelno mokesčio tarifas įsigaliojo metų pradžioje ir bus taikomas tai įmonių pelno daliai, kuri yra gauta iš patentuotų išradimų komercializavimo, arba iš pagal autorių teisę saugomų kompiuterio programų. Iki šiol tokioms įmonėms taikytas standartinis 15 proc. pelno mokesčio tarifas.

Priimtame įstatyme numatoma, kad lengvatinis 5 proc. pelno mokesčio tarifas bus taikomas įmonėms, atitinkančioms šiuos reikalavimus:

Įmonių turtas yra pagal autorių teises saugoma kompiuterio programa arba patentabilumo kriterijus atitinkantis išradimas, apsaugotas Europos patentų tarnybos, Europos ekonominės erdvės valstybėje arba valstybėje, su kuria sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, išduotais patentais ar papildomos apsaugos liudijimais.

Lengvata būtų pradedama taikyti turint išduotą patentą arba padavus patento paraišką, įsigaliojus papildomos apsaugos liudijimui, sukūrus autorių teises arba gavus išimtinę licenciją.

Be to, siekiant didinti produktyvumą, įmonėms, vykdančioms investicinius projektus ir investuojančioms į technologinį atsinaujinimą, bus leidžiama apmokestinamąjį pelną patirtomis išlaidomis susimažinti iki 100 procentų. Šiuo metu tokios įmonės apmokestinamąjį pelną patirtomis išlaidomis gali susimažinti perpus mažiau – iki 50 procentų.

Pelno mokesčio įstatymo pakeitimai randami šioje nuorodoje.