Evaldas Pabrėža – Europos prekių ženklų ir dizaino patikėtinis

Lietuvos patentinis patikėtinis Evaldas Pabrėža nuo 2016 m. sausio mėn. įrašytas į ES vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklai ir dizainas)(VRDT) profesionalių atstovų sąrašą.

VRDT Klientų aptarnavimo departamento sprendimu, Evaldas atitinka ES 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo 93(2)(a)(b) ir (c) punktų reikalavimus ir gali teisėtai atstovauti klientus Tarnyboje.

Platesnė informacija apie atstovavimą VRDT gali būti randama čia.