ES intelektinės nuosavybės tarnyba – naujas didžiausios ES intelektinės nuosavybės agentūros pavadinimas

Vadovaujantis 2014 gruodžio 24 d. paskelbtu nauju ES teisės aktu (Reglamentas Nr. 2015/2424), Vidaus rinkos derinimo tarnybos (VRDT) pavadinimas keičiamas į ES intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO).
Nuo 2016 kovo 3, praėjus 90 dienų po paskelbto teisės akto įsigaliojimo, VRDT bus vadinama Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO), o Bendrijos prekių ženklas – Europos Sąjungos prekių ženklu.
Visi esami Bendrijos prekių ženklai automatiškai taps Europos Sąjungos prekių ženklais ir Europos Sąjungos prekių ženklo paraiškomis. Iš dalies keičiančiame reglamente taip pat numatyti peržiūrėti šiai tarnybai mokėtini mokesčiai, taip pat bendras visų mokesčių sumažėjimas, ypač tų mokesčių, kuriuos reikia sumokėti atnaujinant prekių ženklą. 23.3.2016 tarnybos internetinės paraiškos
formos ir mokesčių skaičiuoklė bus automatiškai atnaujintos, atsižvelgiant į naująją sistemą.
Nuo 1996 m. Alikantėje (Ispanija) įsikūrusi VRDT išnagrinėjo daugiau kaip 1,3 mln. iš
beveik visų pasaulio šalių ir regionų 23 ES kalbomis pateiktų Bendrijos prekių ženklo
paraiškų.
APIE VRDT
VRDT yra didžiausia ES decentralizuota agentūra. Ji pati finansuoja visą savo veiklą ir negauna lėšų iš ES biudžeto. Ši tarnyba ne tik valdo Bendrijos prekių ženklus ir registruotąjį Bendrijos dizainą, bet ir bendradarbiauja su savo ES nacionalinio ir regioninio lygmens intelektinės nuosavybės tarnybų partneriais, siekdama naudotojų naudai sukurti tvirtesnę intelektinės nuosavybės apsaugos sistemą visoje ES.
Šaltinis: https://oami.europa.eu/ohimportal/en/eu-trade-mark-regulation