Mokymai Apie Mokslo Komercializavimą

IAM consultants vadovaujantis partneris Evaldas Pabrėža parengė ir planuoja skaityti dviejų dienų mokymus apie mokslo komercializavimą Kaune ir Vilniuje. Mokymai skirti magistro ir doktorantūros studijų studentams, mokslo darbuotojams ir dėstytojams.

Mokymai vyks:

2013 m. kovo 19-20 d. Kaune
2013 m. kovo 28-29 d. Vilniuje

Renginio vieta dar bus patikslinta, tačiau besidomintys gali parašyti el. paštu evaldas@iam.lt ir jiems apie renginio vietą ir registracijos taisykles bus pranešta asmeniškai.

Mokymai organizuojami kartu su Edukacijos ir Tyrimų Centru bei Mokslininkų Sąjunga. Pirmąją mokymų dieną pradės Žinių Ekonomikos Forumo direktorius Edgaras Leichteris, kuris pristatys mokslo ir verslo finansavimo galimybes nacionalinių ir Europos programų finansiniais instrumentais.

Motyvacija

Paskutinius ketverius metus Evaldas Pabrėža dalyvavo daugybėje MTEP (Mokslinių Tyrimų ir Eksperimentinės Plėtros) projektų, atstovaudamas daugiau verslo interesus. Dabartinėje išradimų patentavimo ir komercializavimo veikloje, Evaldas dažniau stoja pavienių išradėjų ir mokslininkų pusėn ir konsultuoja juos komercializavimo klausimais.

Apie mokslo komercinimą ir mokslo-verslo bendradarbiavimą kalbama daug. Šiems procesams skatinti netgi bus skiriama didelė dalis Europos Sąjungos lėšų. Horizontas 2020 – taip vadinamas inovacijoms ir konkurencingumui Europoje skatinti skirtų priemonių paketas. 80 mlrd. EUR bus skirta moksliniams tyrimams ir technologijų diegimui pramonėje. Vadinasi, mokslas bus skatinamas bendradarbiauti su verslu, tame tarpe, mokslininkai bus skatinami steigti pumpurines (spin-off) įmones.

Apie mokymus

Mokymų metu lektorius atskleis, kokie didžiausi iššūkiai iškils komercializuojant mokslinius tyrimus pirmą kartą ir kaip daugelį iš šių iššūkių reikėtų spręsti. Klausytojai bus supažindinti su pagrindiniais mokslo komercializavimo keliais, finansavimo šaltiniais, verslo plano rengimu ir pristatymo investuotojams subtilybėmis. Ir tai nebus tik teorinės arba vadovėlinės tiesos, o daugiau remsis asmenine lektoriaus patirtimi aukštųjų technologijų versle ir nuolatiniu bendravimu su daugelio sričių mokslininkais.

Apie lektorių

Evaldas yra išradimų patentavimo ir komercializavimo konsultantas. Nuo 2007 metų Evaldas padėjo daugiau nei 50 išradėjų ir mokslininkų apsaugoti technines idėjas. Taip pat dalyvavo technologijų perdavime iš universitetų verslui – konsultavo tokių universitetų kaip Sauthamptono Universitetas (Didžioji Britanija), Vienos Techniškasis Universitetas (Austrija) ir Swinburno Universitetas (Australija) mokslininkus bei tarpininkavo pasirašant licencijavimo sutartis su įmonėmis.

Įgijęs moderniųjų technologijų fizikos ir vadybos išsilavinimą Vilniaus Universitete, vėliau tęsė magistro studijas lazerinių technologijų kryptyje. 2012-aisiais metais kartu su partneriu – taip pat stipriu lazerių ir elektronikos inžinieriumi įsteigė lazerių kompaniją ‘Integrated Optics’, kurioje kuria ir rengiasi gaminti ypač mažus kietojo kūno lazerius, taip pat vykdo patentavimo ir išradimų komercializavimo darbus.

Platus mokslinių partnerių ir verslo kontaktų ratas leidžia Evaldui naudingai prisidėti prie įvairių sričių mokslo komercializavimo. Jo ekspertizė yra ypač naudinga lazerinių technologijų, medžiagotyros, fizikinių analizės metodų bei medžiagų apdirbimo įvairiomis technologijomis ir prietaisais srityse. Taip pat Evaldas gerai išmano audio/video produkcijos ir kompiuterinių tinklų sritis.