2012-iais – Plėtra ir Pasitikėjimas

2012-ieji kompanijai IAM consultants buvo ypač sėkmingi. Vyko intensyvi plėtra visomis trimis strateginėmis kryptimis: patentavimo, techninio rašymo, ir technologijų komercinimo.

Išradėjai įvertino kompetencijas

Per nepilnus metus kompanija sulaukė tikrai didelio srauto užklausų dėl išradimų patentavimo. Su mumis susisiekė daugiau nei 40 įmonių ir pavienių asmenų, kuriems teikėme patentavimo paslaugas. Bendradarbiavimas su vienais baigdavosi nepalankia ankstesnių patentų paieškos ataskaita – mūsų specialistai nerekomenduodavo patentuoti išradimų, jei jie pasirodydavo nenauji arba akivaizdūs. Taip verslo ir privatūs subjektai sutaupydavo lėšų- neįsiveliant į brangius patentavimo procesus, kurio rezultatas būtų silpnas arba atmestas patentas. Visgi, iš visų besikreipusiųjų, buvo nemažai stiprių ir naujų technologijų. Tokiems sprendimams “IAM consultants” per praėjusius metus parengė 14 patentų paraiškų. Tai nemažas skaičius, lyginant su tuo, kad Lietuvoje per metus pateikiama tik šiek tiek daugiau nei 100 patentinių paraiškų.

Klientai puikiai įvertino konsultantų ir techninių rašytojų kompetencijas. Net 6 paraiškos buvo susijusios su lazerių technologijomis – tai svarbus pripažinimas iš sparčiai augančio aukštųjų technologijų sektoriaus.

Technologijų komercinimas – sėkmingas startas

2012-aisiais kompanija ėmėsi komercializuoti pirmąją savo praktikoje technologiją. Tai kompanijos Integrated Optics sukurti mažų matmenų lazeriai. Dalyvaujant IAM konsultantams buvo pradėtos derybos su rizikos kapitalo fondais, gauta pradinio finansavimo prototipų kūrimui ir startuolių konkurse laimėtas svarbus apdovanojimas – kelionė į technologijų parką JAV, Akrono mieste. Šiai kelionei jau dabar intensyviai ruošiamasi – derinami susitikimai su potencialiais lazerių arba licencijų pirkėjais.

Prie komercinimo veiklų taip pat priskirtume sėkmingą 6 kompanijų atstovavimą MITA rengtoje intelektinės nuosavybės teisių apsaugos programoje. Gauta bendra kompensacija viršijo 125 tūkst. Lt, kas sudarė apie 12 proc. viso šiai programai skirto biudžeto. Šiemet projektai organizuoti ypač sklandžiai ir pareiškėjai išmokas gavo panašiai per 1 mėnesį nuo paraiškų pateikimo dienos.

Techninis rašymas – neatrastos verslo galimybės

Ėmę teikti profesionalias techninio rašymo ir komunikacijos paslaugas, pamatėme, kad tokio tipo paslaugų teikėjų Lietuvoje beveik nėra. Pasiūlytos paslaugos buvo kaip naujas vėjo gūsis technologijų pramonėje. Kompanijos, kurios pasinaudojo šiomis paslaugomis, liko patenkintos ir žada šį bendradarbiavimą tęsti, o toms kompanijoms, kurios vis dar nesiryžta perkelti savo techninę komunikaciją į aukštesnį lygį, padaryti ją nuoseklesnę ir lengviau valdomą, atsiveria puikios galimybės tai atlikti neinvestuojant į darbuotojų apmokymus.

Mokymai – nauja kryptis

Metų pabaigoje kompanijos konsultantai sulaukė keleto kvietimų skaityti paskaitas ir vesti mokymus Lietuvos technologijų įmonėms ir mokslo darbuotojams. Bendradarbiaujant su partneriais buvo parengtas technologinio verslumo ir technologijų perdavimo mokymų ciklas, kuris buvo skaitytas antrosios pakopos studijų studentams Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

Visai prieš šv. Kalėdas įterptinių sistemų mokslininkai-tyrėjai išklausė dviejų dienų vientisą mokymų kursą apie išradimų patentavimą. Šie mokymai ne tik sulaukė ypač gerų atsiliepimų, bet taip pat paskatino keletą tyrėjų nedelsiant imtis patentavimo. Tuo džiaugiasi ir mokymus vedęs įmonės direktorius Evaldas Pabrėža. “Šalia kitų švietėjiškų veiklų, tokių kaip mūsų tinklaraštis apie išradimų patentavimą ir komercializavimą, šie mokymai leido geriau suprasti mokslininkų tyrėjų motyvaciją ir paskatinti juos imtis mokslinių tyrimų rezultatų komercinimo, pradedant nuo patentavimo.” – apie mokymus atsiliepia direktorius.

Post Tagged with , ,